Kasina

Turnaje

Poker

Rebuy Stars

Simply poker

Stávky

Všetky stávky musia zodpovedať minimám a maximám hry u príslušného hracieho stolu, na ktorom sa hrá. Minimálne a maximálne stávky platí pre vstupné, úvodné stávky.

Sadenie pri stole

Miesta na sadenie pri stole pri hre 3 Card Poker sú vyhradené iba pre hráčov.

Karty

Pri každom hracom stole hry 3 Card Poker bude používaný iba jeden balíček kariet. Tieto karty sa budú meniť približne každú hodinu, alebo podľa rozhodnutia vedenia. Pred začiatkom hry sa tieto hracie karty rozložia po stole a dôkladne sa premiešajú spôsobom „Shemmy Shuffle“, čím sa zaistí, že sú medzi sebou dôkladne premiešané. Následne premiešané karty utvoria hromádky, ktoré sa premiešajú vzájomným vsúvaním do sabe „Riffle Shuffle“. Tento spôsob miešania sa bude opakovať na konci každej hry. Ak má vedenie casína podozrenie, že boli porušené postupy pri miešaní kariet, tak si spoločnosť vyhradzuje právo prehlásiť hru za neplatnú a nevyplatiť výplaty (výhry) hráčom.

Casino je oprávnené používať k miešaniu kariet elektronické miešacie zariadenie.

Hodnoty kariet

Všetky karty sa počítajú podľa ich lícovej hodnoty.

Hra

Hra je určená pre šesť (6) hráčov. Hrá sa s jedným balíčkom 52 kariet.

Stávky

Dealer (rozdávajúci krupier) vyzve hráčov, aby umiestnili svoje stávky na miesto označené ako Ante tak, že oznámia „umiestnite svoje stávky, prosím“.

Bonus

 • Hráči majú pred rozdaním kariet možnosť umiestniť svoju stávku aj na pole BONUS. Táto stávka je na rozdiel od stávky Ante nepovinná. Je iba na hráčovom rozhodnutí, či BONUS vsadí, alebo nie.
 • Výhry (výplaty) sú závislé na hodnote (sile) kombinácie. BONUS vyhráva vždy, ak má hráč medzi svojimi troma (3) kartami minimálne jeden (1) pár. Ďalšie výhry (výplaty) viď. tabuľka nižšie.
 • BONUS nie je povolené vsadiť bez toho, aby hráč umiestnil stávku na pole Ante.
 • Umiestnené stávky musia zodpovedať minimu / maximu hry u príslušného stola. Stávky a žetóny rôznych hodnôt musia byť umiestnené tak, že žetón najvyššej hodnoty musí byť naspodu a žetón s najnižšou hodnotou navrchu. Ako náhle boli stávky umiestnené, rozdávajúci oznámi „ už žiadne ďalšie stávky, ďakujem Vám“. Od tohto okamihu už nie je možné pridávať, alebo odstraňovať žiadne stávky z poľa Ante alebo BONUS.
 • Dealer zamieša predpísaným spôsobom karty a potom každému hráčovi rozdá postupne 3 karty. Sebe dealer rozdá taktiež 3 (tri) karty (obrázkom dolu). Tieto svoje karty umiestni doprostred stolu.
 • Ak dostane hráč, alebo rozdávajúci nesprávny počet kariet, tak sa vyhlási nesprávne rozdanie.
 • Karty sa pred novým rozdaním premiešajú.
 • Ak sa odkryje nejaká hráčova karta, alebo karta rozdávajúceho z akéhokoľvek dôvodu, tak sa vyhlási nesprávne rozdávanie. Karty sa pred novým rozdávaním premiešajú.
 • Teraz sa môžu hráči pozrieť na svoje 3 (tri) karty a môžu učiniť tieto rozhodnutia:
  • Fold – hráč sa rozhodne, že nebude v hre pokračovať. Dealer vezme hráčovu stávku z poľa Ante a taktiež stávku z poľa BONUS (ak bola stavená). Tým táto hra pre hráča končí.
  • Play – hráč sa rozhodne, že v hre bude pokračovať. Hráč musí vsadiť vždy rovnakú čiastku (ktorú vsadil na pole Ante) na pole Play.
 • Až sa všetci hráči rozhodnú ako budú postupovať dalej, otočí dealer všetky 3 (tri) karty ktoré má pred sebou obrázkom hore.
 • V tomto momente sa dealer (rozdávajúci) musí byť schopný kvalifikovať, aby mohol pokračovať v hre.
 • K tomu, aby sa kvalifikoval, musí mať dealer dámu, alebo lepšiu kombináciu (queen high).

Možné situácie:

 • Dealer sa nekvalifikuje (nemá min. dámu alebo lepšie). Hráčovi bude vyplatená stávka Ante v pomere 1:1, stávka Play zostane nevyplatená.
  Dealer sa kvalifikuje. Hráčove karty budú porovnané s kartami dealera, vyššia kombinácia vyhráva. Poradie (sila) pokrových kombinácii je uvedená nižšie.
 • Pokiaľ má hráč vyššiu pokrovú kombináciu, dealer vyplatí Ante a Play vždy v pomere 1:1. Ak má dealer vyššiu pokrovú kombináciu, hráč prehráva a dealer vezme stávky Ante a Play.
 • Situácia, keď ako hráč, tak aj dealer, majú rovnakú najvyššiu kartu sa rieši porovnaním druhej, prípadne i tretej karty, aby sa určil víťaz hry. Napr. dealer i hráč majú dve (2) šestky, dealerovou ďalšou kartou je trojka (3), hráčovou štvorka (4). Hráč víťazí, pretože 4 je lepšia (silnejšia) ako 3. Pokiaľ má hráč aj dealer rovnako silnú kombináciu, stávky Ante i Play zostanú nevyplatené a zostávajú hráčovi do ďalšej hry. Jedná sa o tzv. Push (remíza).
 • Pokiaľ má hráč vo svojich troch (3) kartách postupku (straight) alebo vyššiu kombináciu, obdrží hráč bonusovu výplatu (Ante Bonus) bez ohľadu na silu dealerových kariet. Napr. hráč má tieto karty: 4, 5, 6 v rôznych farbách. Dealer má 7, 8, 9 v rôznych farbách. Hráč prehrá stávky Ante aj Play pretože dealerova kombinácia je silnejšia, napriek tomu Ante Bonus mu bude vyplatený, pretože postupka je výherná kombinácia Ante Bonusu.
 • Stávka BONUS bude vyplatená vždy, pokiaľ bude mať hráč medzi svojimi troma (3) kartami minimálne jeden (1) pár. Pokiaľ hráč min. jeden (1) pár nemá, stávka prehráva a dealer ju vezme z pole BONUS.

Príklady herných možností (od najslabšej po najsilnejšiu)

 • Vyššia karta (High card)
  Tri rôzne karty, ktoré netvoria žiadnu z nasledujúcich kombinácii.
 • Jeden pár (Pair)
  Akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty, napr. dva krále.
 • Farba (Flush)
  Akékoľvek tri karty rovnakej farby bez ohľadu na postupnosť hodnoty, napr. tri karty károvej farby.
 • Postupka (Straight)
  Akékoľvek tri karty s postupnou hodnotou bez ohľadu na farbu, napr. štvorka, päťka, šestka.
 • Tri z jedného druhu (Three of a Kind)
  Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty, napr. tri karty s hodnotou 5.
 • Postupka vo farbe (Straight Flush)
  Akékoľvek tri karty s postupnou hodnotou rovnakej farby, napr. srdcová šestka, sedmička a osmička.

Výplaty

 • Ante Bonus
 • Postupka (straight) 1:1
 • Tri rovnakého druhu (three of a kind) 4:1
 • Postupka vo farbe (straight flush) 5:1

Bonus

 • Pár (pair) 1:1
 • Farba (flush) 3:1
 • Postupka (straight) 6:1
 • Tri rovnakého druhu (three of a kind) 30:1
 • Postupka vo farbe (straight flush) 40:1

Záverečné ustanovenia

Personál casina bude s radosťou informovať hráča o pravidlách hry. Nesmie však za žiadnych okolností radiť hráčovi (hráčom) ako vsádzať. Personál rovnako tak nesmie umožniť hráčovi (hráčom) vyhrávať nečestným spôsobom. Ak má vedenie casina  podozrenie, že k tomu došlo, je oprávnené považovať stávky za neplatné a výplaty stávok zadržať alebo nevyplatiť.

V spojení s hrou nie je povolené používať akékoľvek mechanické alebo elektronické pomôcky ako sú telefóny, počítače, vysielačky, kalkulačky a pod. Ak má vedenie casina podozrenie, že sa takéto prostriedky používajú, tak má právo prehlásiť hru za neplatnú a zadržať resp. nevyplatiť výplaty hráčovi (hráčom).

Vedenie casina si vyhradzuje právo ukončiť hru a prehlásiť ju za neplatnú a taktiež nevyplatiť stávky, ak existuje dôvod sa domnievať, že pravidlá hry boli akokoľvek porušené hráčom (hráčmi) alebo aj personálom.

logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.