Kasina

Turnaje

Poker

Rebuy Stars

Pravidlá turnajov

Začiatok turnajov

Turnaje organizované naším klubom začínajú vždy vo vopred stanovenom čase (19:00)

Hráči si sadajú na miesta pri stole, ktoré si vylosovali.

Pred začiatkom každého turnaja je na jednom, spravidla prvom stole, vylosovaná pozícia dealera. Každý z hráčov dostane kartu lícom hore. Hráč s najvyššou kartou získava pozíciu dealera. V prípade rovnakej hodnoty kariet u viacerých hráčov rozhoduje farba karty od najvyššej v poradí: spades (listy), hearts (srdcia), diamonds (diamanty), clubs (kríže).

Priebeh turnajov

Všetci hráči musia vkladať povinné stávky (small blind, big blind, prípadne ante). Ak hráč opustí stôl, bude mu povinná stávka vložená automaticky (dealerom). Hráčovi, ktorý nebude pred rozdaním prvej karty na svojom mieste, bude jeho karta automaticky zložená.

Pauzy v priebehu turnaja sú väčšinou po hodine a pol alebo po dvoch hodinách.

Ak je pri niektorom stole menší počet hráčov ,sú hráči presadzovaní floormanom tak, aby bol pri každom stole rovnaký počet hráčov (resp. pri žiadnom stole nesmie byť o 2 hráčov viac ako pri inom). Vždy je presunutý hráč od stolu s najvyšším počtom účastníkov, ktorý v nasledujúcej hre bude vkladať big blind. Presúvaný hráč sa usadí na nové miesto tak, aby čo najskôr (ak je to možné) platil big blind.

Ako náhle klesne počet hráčov na násobok deviatich (9, 18, 27..), je stôl s najvyšším poradovým číslom zrušený a hráči z neho sú presadení na voľné miesta k ostatným stolom pomocou žrebu. Môže preto dôjsť k situácii, že niektorý z hráčov bude vkladať big blind, napriek tomu, že túto povinnosť mal aj na svojom predchádzajúcom stole v minulej hre.

Pri zosadzovaní na final table (finálový stôl) sú losované všetky miesta, rovnako tak aj hráč, ktorý bude začínať na pozícii dealera.

Ukončenie turnajov

Hráč je z turnaja vyradený vo chvíli, keď príde o všetky svoje žetóny (okrem re-entry turnajov).

Ak v jednej chvíli vypadnú na rovnakom stole 2 hráči, hráč s vyšším počtom žetónov pred zahájením partie se umiestni na vyšší pozíciu. Pokiaľ sa dvaja hráči umiestnia na rovnakom mieste (sú vyradení na rovnakom stole a mali rovnaký počet žetónov) ich prípadné výhry na obidvoch pozíciách sa zrátajú a každý dostane polovicu.

Keď zostávajú poslední 2 hráči v turnaji, ten, ktorý mal vkladať big blind tak učiní, druhý hráč vkladá small blind a zároveň získava pozíciu dealera. Small blind (dealer) se pred flopom vyjadruje ako prvý, v ďalších kolách vsádzania vždy ako druhý.

Všetky turnaje končia v okamihu, keď jeden z hráčov získa všetky žetóny. Výnimkou sú prípadné kvalifikácie na iný turnaj, kedy môže byť turnaj ukončený s viacerými ako jedným víťazom.

Herná etika

Hráči sú povinní rešpektovať hernú etiku, taktiež sa vyvarovať akýchkoľvek nevhodných, či urážlivých výrokov smerom k ostatným hráčom alebo dealerom. Porušovanie týchto pravidiel môže vyústiť do vylúčenia z turnaja bez možnosti vrátenia vkladu.

Základné typy turnajov

Freezeout – turnaj, v ktorom dostane každý z hráčov rovnaký počet žetónov bez možnosti ďalšieho dokupovania. Keď o svoje žetóny príde, je z turnaje vyradený.

Re-entry – turnaj, v ktorom je povolené dokupovanie štartových žetónov (1x, 2x alebo neobmezene) potom, ako je hráč z turnaja behom registračnej fázy turnaja vyradený. Re-entry fáza je dopredu daná. Obvykle sa jedná o prvých 5-7 registračných levelov. Ak je to možné, je hráč usadený na iné miesto než pôvodne sedel.

logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.