Kasina

Turnaje

Poker

Rebuy Stars

Oasis poker

Kartová hra Oasis Poker sa hrá s jedným balíčkom kariet. Všetky karty sa počítajú podľa ich lícovej hodnoty.

Hra

CARIBBEAN STUD POKER Hráči umiestnia svoje stávky do boxov Ante bets. Krupiér potom rozdá jednu kartu do každého boxu s platnou stávkou a jednu kartu pre seba. Následne ďalšie štyri karty rovnakým spôsobom. Všetky karty sa rozdajú lícom dole (tj. neodkryté), s výnimkou poslednej karty rozdanej krupiérom pre seba, ktorá bude rozdaná lícom nahor.

Hráči si teraz môžu zdvihnúť svoje vlastné karty a prezrieť si ich, aby sa mohli rozhodnúť, či si želajú pokračovať v hre. Hráči sa nesmú nijako dorozumievať medzi sebou.

Ak dostane hráč, alebo krupiér nesprávny počet kariet, potom sa vyhlási nesprávne rozdávanie. Karty sa pred novým rozdaním premiešajú. Ak sa nejaká karta odkryje, iná než posledná karta krupiéra z akéhokoľvek dôvodu, potom sa vyhlási nesprávne rozdanie. Karty sa opäť premiešajú.

Ak si bude, po preštudovaní svojich kariet, niektorý z hráčov priať ukončiť svoju hru (nehrať už ďalej v tejto hre), potom musí túto skutočnosť oznámiť krupiérovi, ktorý odstráni jeho stávku Ante bet zo stola a zoberie všetkých päť kariet hráčov.

Hráč (hráči), ktorý chce pokračovať v hre, musí teraz umiestniť svoju ďalšiu prídavnú stávku Odds bet, ktorá musí byť presným dvojnásobkom stávky Ante bet. Súčasne musí zložiť svoje karty lícom dole na stôl vedľa svojho boxu na umiestnenie stávok.

Krupiér teraz ukáže svoje karty tak, aby to všetci hráči videli. V tomto štádiu hry sa musí krupiér kvalifikovať, aby mohol pokračovať v hre. K tomu, aby sa kvalifikoval, musí mať krupiér eso a kráľa alebo lepšie. Ak sa nekvalifikuje, sú jedinými vyplácanými stávkami hráčom stávky Ante bets v pomere 1: 1. Nebudú sa vyplácať stávky Odds bets.

Ak sa krupier kvalifikuje, ohodnotia postupne zostavy kariet všetkých hráčov. Ak má hráč nižšiu zostavu ako krupiér, odstráni krupiér ako Ante bet, tak i Odds bet a karty hráčov zo stola. Ak má hráč rovnakú zostavu ako krupiér, potom následná vyššia karta rozhodne. Napr .: krupiér, aj hráč majú dve 6 a dve 5, potom je výhercom ten, kto má nasledujúcu vyššiu kartu. Ak by nasledujúca karta bola rovnaká, potom hráč ani nevyhráva, ani neprehráva.

Ak vyhráva hráč, stávka Ante bet sa vypláca v pomere 1: 1 a stávka Odds bet v súlade s uverejnenými pomermi – výhernými možnosťami stávok. Vždy sa Odds bet vypláca do maxima stanoveného pri hracom stole.

Možnosť dodatočného odkúpenia karty

Po preštudovaní svojich kariet má hráč dodatočnú možnosť dokúpiť jednu kartu.

Hráč, ktorý si želá vymeniť kartu, musí položiť kartu na výmenu lícom dole pred Ante bet spoločne so stávkou (rovná pôvodnej stávke na Ante bet) na dokúpenie karty.

Počas rozdávanie krupiér zoberie stávku určenú na dokúpenie karty a tiež stávku na Bonus. Hráč teda stráca svoju Bonusovú stávku a nemôže obdržať žiadnu výplatu Bonusu.

Pred rozdaním novej karty hráčmi je prvá karta v balíčku spálená. Krupiér potom rozdá ďalšiu kartu lícom dole k boxu hráča. Hráč môže hru vzdať, alebo umiestniť stávku Odds bet a tým pokračovať v hre.

Krupiér zopakuje rovnaký postup pre všetkých hráčov, ktorí chcú dokúpiť kartu pred vyložením kariet.

Výplata špeciálneho bonusu

Aby sa hráč mohol kvalifikovať na výplatu špeciálneho bonusu, musí umiestniť požadovanú stávku (25 Kč) do špeciálneho boxu na hracom stole. Bez ohľadu na to, či má hráč lepšiu zostavu kariet ako krupiér, špeciálny bonus bude vyplatený hráčovi, ak dostane zostavu Flash alebo vyššiu.

Zoznam herných možností a výplat

 • Jeden pár 1: 1
  Akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty, napr. dvaja králi.
 • Dva páry 2: 1
  Dvakrát akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty, napr. dve šestky a dve esá.
 • Tri rovnakého druhu 3: 1
  Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty, napr. tri karty s hodnotou 5.
 • Straight 4: 1
  Akýchkoľvek päť kariet s postupnou hodnotou bez ohľadu na farbu, napr. 4, 5, 6, 7,8.
 • Flush 5: 1 – bonus 1.000 Kč
  Akýchkoľvek päť kariet rovnakej farby bez ohľadu na postupnosť hodnoty, napr. päť kariet károvej farby.
 • Full House 7: 1 – bonus 2.000 Kč
  Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty v kombinácii s ďalšími dvoma kartami rovnakej hodnoty, napr. tri desiatky a dve šestky.
 • Štyri rovnakého druhu 20: 1 – bonus 6.000 Kč
  Akékoľvek štyri karty rovnakej hodnoty, napr. štyri osmičky.
 • Straight Flush 50: 1 – bonus 10.000 Kč
  Akýchkoľvek päť kariet s postupnou hodnotou od rovnakej farby, napr. Srdcová 6, 7, 8, 9 a 10.
 • Royal Flush 100: 1 – bonus 50.000 Kč
  Najvyšších päť kariet od rovnakej farby, napr. zelená 10, dolník, horník, kráľ a eso.
logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.