Casína

Turnaja

Poker

Black Jack

Ruleta

Jackpot

Cash games

Rebuy Stars

Holding

Spoločnosti skupiny Rebuy Stars

Rebuy Stars Lottery s.r.o.

IČO: 36 721 492
IČ DPH: SK2022310554
DIČ: 2022310554

Zámocká 30, 811 01  Bratislava

43946/B, Oddiel: Sro – Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.12.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars Slovakia a.s.

IČO: 35 951 486
IČ DPH: SK2022049953
DIČ: 2022049953

Trnavská cesta 67, 821 01  Bratislava

3673/B, Oddiel: Sa – Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.07.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 246/2005, Nz 34667/2005, NCRls 34177/2005 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars s.r.o.

IČO: 46 329 684
IČ DPH: SK2023338570
DIČ: 2023338570

Lazaretská 31, 811 09  Bratislava

83756/B, Oddiel: Sro – Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

 

RS Slovensko s.r.o.

IČO: 51 322 692

Lazaretská 31, 811 09  Bratislava

125748/B, Oddiel: Sro – Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.1.2018 a dodatkom č. 1 zakladateľskej listine zo dňa 25.1.2018 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

MÓLO SEKIER, s.r.o.

IČO: 45 939 080
IČ DPH: SK2023148688
DIČ: 2023148688

Obchodná 9581/2, 960 01 Zvolen

19283/S, Oddiel: Sro

logo-hlavicka

Pre vstup na stránky musíte byť starší ako 18 rokov.

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.