Casína

Turnaja

Poker

Black Jack

Ruleta

Jackpot

Cash games

Rebuy Stars

Holding

Spoločnosti skupiny Rebuy Stars

Rebuy Stars Lottery s.r.o.

IČO: 36 721 492
IČ DPH: SK2022310554
DIČ: 2022310554

Zámocká 30, 811 01  Bratislava

43946/B, Oddiel: Sro – Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.12.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars Slovakia a.s.

IČO: 35 951 486
IČ DPH: SK2022049953
DIČ: 2022049953

Trnavská cesta 67, 821 01  Bratislava

3673/B, Oddiel: Sa – Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.07.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 246/2005, Nz 34667/2005, NCRls 34177/2005 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars s.r.o.

IČO: 46 329 684
IČ DPH: SK2023338570
DIČ: 2023338570

Lazaretská 31, 811 09  Bratislava

83756/B, Oddiel: Sro – Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

 

RS Slovensko s.r.o.

IČO: 51 322 692

Lazaretská 31, 811 09  Bratislava

125748/B, Oddiel: Sro – Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.1.2018 a dodatkom č. 1 zakladateľskej listine zo dňa 25.1.2018 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

MÓLO SEKIER, s.r.o.

IČO: 45 939 080
IČ DPH: SK2023148688
DIČ: 2023148688

Obchodná 9581/2, 960 01 Zvolen

19283/S, Oddiel: Sro

logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.