Kasina

Turnaje

Poker

Rebuy Stars

Easy Hold’em

Kartová hra Hold’em Poker sa hrá s jedným balíčkom kariet. Všetky karty se počítajú podľa ich lícovej hodnoty.

Hra

 • EASY HOLD’EM Hráči umiestnia svoje stávky do boxov Ante bets. Krupier potom rozdá jednu kartu do každého boxu s platnou stávkou a jednu kartu pre seba. Následne druhú kartu rovnakým spôsobom. Všetky karty sa rozdajú lícom dole (tj. neodkryté).
 • Hráči si teraz môžu zdvihnúť svoje karty a pozrieť si ich, aby sa mohli rozhodnúť, či si prajú pokračovať v hre. Hráči sa nesmú medzi sebou dorozumievať.
 • Ak dostane hráč alebo krupier nesprávny počet kariet, tak sa vyhlási nesprávne rozdávanie. Karty sa pred novým rozdaním premiešajú. Ak sa odkryje nejaká iná karta, ako posledná karta krupiera z akéhokoľvek dôvodu, tak sa vyhlási nesprávne rozdanie. Karty sa opäť premiešajú.
 • Ak si bude, po preštudovaní svojich kariet, niektorý z hráčov priať ukončiť svoju hru (nehrať už ďalej v tejto hre), tak musí tuto skutočnosť oznámiť krupierovi, ktorý odstráni jeho stávku Ante bet zo stola a zoberie obidve karty hráča.
 • Hráč (hráči), ktorý chce pokračovať v hre, musí teraz umiestniť svoju ďaľšiu prídavnú stávku Flop bet, ktorá musí byť presne zhodná so stávkou Ante bet. Súčasne musí zložiť svoje karty lícom dole na stôl vedľa svojho boxu na umiestnenie stávok.
 • Krupier teraz vyloží do stredu stolu postupne tri karty (Flop) tak, aby to všetci hráči videli.
 • V tomto štádiu hry môže hráč (hráči) opakovať svoju stávku Flop bet ,alebo checkovať, tzn. pokračovať v hre bez navýšenia stávky. Potom krupier rozdá štvrtú kartu (Turn) do stredu stola k prvým trom kartám. Nasleduje ďalšie kolo stávok, po ktorom krupier rozdá poslednú piatu kartu (River). Po rozdaní všetkých piatich spoločných kariet sa odkryjú karty krupiera, aj hráčov.
 • Krupier postupne ohodnotí zostavy kariet všetkých hráčov. Zostava sa skladá z dvoch kariet hráča a piatich spoločných kariet na stole, z ktorých sa utvorí kombinácia najlepších piatich kariet.
 • Ak má hráč nižšiu zostavu než krupier, odstráni krupier všetky stávky aj obidve karty hráča zo stola.
 • Ak má hráč rovnakú zostavu ako krupier, potom hráč ani nevyhráva ani neprehráva.
 • Ak má hráč vyššiu kartu, tak sa stávky Flop bets vyplácajú v pomere 1:1. Stávka Ante bet sa vypláca v prípade, že vyhrávajúca zostava hráča je straight alebo lepšia tiež v pomere 1:1.

Príklady herných možností

 • Jeden pár
  Akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty, napr. dvaja králi.
 • Dva páry
  Dvakrát akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty, napr. dve šestky a dve esá.
 • Tri rovnakého druhu
  Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty, napr. tri karty s hodnotou 5.
 • Straight
  Akýchkoľvek päť kariet s postupnou hodnotou bez ohľadu na farbu, napr. 4, 5, 6, 7,8.
 • Flush
  Akýchkoľvek päť kariet rovnakej farby bez ohľadu na postupnosť hodnoty, napr. päť kariet károvej farby.
 • Full House
  Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty v kombinácii s ďalšími dvoma kartami rovnakej hodnoty, napr. tri desiatky a dve šestky.
 • Štyri rovnakého druhu
  Akékoľvek štyri karty rovnakej hodnoty, napr. štyri osmičky.
 • Straight Flush
  Akýchkoľvek päť kariet s postupnou hodnotou vo farbe, napr. srdcová 6, 7, 8, 9 a 10.
 • Royal Flush
  Najvyšších päť kariet vo farbe, napr. zelená 10, dolník, horník, kráľ a eso.
logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.