Casína

Turnaja

Poker

Black Jack

Ruleta

Jackpot

Cash games

Rebuy Stars

Chinese poker

Open Face Chineses Poker

Open Face Chinese Poker sprievodca: pravidlá, bodovanie a stratégie

 • Každému hráčovi je rozdaných 13 kariet. Svoje karty musia zrovnať do 3 rôznych pokerových hand.
 • Back hand je pokrová kombinácia umiestnená najbližšie k hráčovi, je zložená z 5 kariet a musí byť najsilnejšia zo všetkých troch hand.
 • Prostredná – Middle hand je tiež 5kartová pokrová handa a musí byť nižšia ako Back hand.
 • Najvzdialenejšia hand od hráča – Front hand je 3kartová pokrová handa a musí byť zo všetkých troch hand najslabšia

Pravidlá Open Face Chinese Poker

Herné kombinácie pre 5kartové handy sú rovnaké ako v bežnom pokre – High card, Pair, 2 Pair, 3 of a kind, Straight, Flush, Full House, Straight Flush, Royal Flush.

Herné kombinácie pre 3kartovú handu sú High Card, Pair, 3 of a kind. U 3kartové handy sa nedajú hrať kombinácie typu Straight a Flush, pretože je veľmi jednoduché ich zostaviť. Najlepšie handou je teda AAA.

Správne porovnanie všetkých 3 handov zostupne podľa ich hernej sily (od spodnej po hornú) je dôležitou súčasťou Chinese Pokru. Napr. ak dáte 3 of a kind ako svoju Front hand a iba 2 páry ako svoju Middle hand, tak potom budú všetky 3 handy vyhlásené za mŕtve. Celková handa teda bude mŕtva – viď nasledujúci príklady:

Hra je určená pre 2, 3 alebo 4 hráčov. K hodnoteniu sa používa bodovací systém. Je potrebné dealer button.

Karty sa začnú rozdávať od prvého hráča po buttonu. Najprv je rozdaných 5 kariet každému hráčovi (facedown, po jednej karte na hráča).

Hráči vezmú svojich 5 kariet a začnú ich pokladať na stôl lícom hore tak, aby bolo zrejmé, ktoré karty sú Back, Middle, alebo Front hand.

Akonáhle sú karty umiestnené, nesmie sa ich pozícia po zvyšok hry meniť. V tento okamih má hráč 2 alebo 3 handy načaté, avšak nedokončené. Úplne výnimočný prípad by nastal, keby hráč mal Back alebo Middle hand celú zostavenú z prvých 5 kariet a zvyšné dve handy nie.

Teraz dostávajú hráči 8 zvyšných kariet – vždy po jednej, lícom dole. Hráč sa musí vždy rozhodnúť, kam (do ktorej z troch hand) umiestni konkrétnu kartu. Akonáhle je karta položená, nesmie sa presúvať do inej handy! Hráč by mal mať jasno, čo od ktorej handy očakáva, tým skôr, že vidí stále viac odkrytých kariet na stole.

Naozajstná zábava začína pri odkrývaní posledných niekoľkých kariet.

Bodovanie je založené na víťazstvo jednej alebo viacerých hand zo všetkých troch možných a na Royalty systéme za dobré handy. Hráč dostane 1 bod, ak porazí súperovu handu (Back hand proti Back hand) a 3 bonusové body za víťazstvo všetkých 3 hand (tzv. Scoop). Takže, ak hráč vyhrá 2 handy a 1 prehrá, jeho čistý zisk je 1 bod. Ale, ak hráč vyhrá všetky 3 (alebo prehrá všetky 3) handy, potom jeho čistý zisk (alebo prehra) je 6 bodov.

Niektorí hráči môžu byť zvyknutí na iné bodovania. Je teda dobré si ich vždy ujasniť pred hrou.

Za Royalties v Back hand sú nasledujúce body:

 • 25 za Royal
 • 15 za Straight Flush
 • 10 za 4 of a Kind
 • 6 za Full House
 • 4 za Flush
 • 2 za Straight

Body pre Middle hand:

 • 30 za Straight Flush
 • 20 za 4 of a Kind
 • 12 za Full House
 • 8 za Flush
 • 4 za Straight

Body pre Front hand:

 • Three of a Kind: 20
 • Pair of Aces: 9
 • Pair of Kings: 8
 • Pair of Queens: 7
 • Pair of Jacks: 6
 • Pair of Tens: 5
 • Pair of Nines: 4
 • Pair of Eights: 3
 • Pair of Sevens: 2
 • Pair of Sixes: 1

Fouled hand – hráč nedostane žiadne body, ale musí “vyplatiť” všetky platné výherné handy,vrátane ROYALTIES.

Na začiatku hry by mala byť určená peňažná hodnota jedného bodu (1 bod = 100 Sk). Výplaty prebiehajú až na konci hry (keď hráči odchádzajú). Hráči by si mali svoje priebežné skóre neustále pamätať, popr. poznamenať. Hráči si môžu určiť aj max. sumu, ktorú sú ochotní prehrať. Ak je táto suma naplnená a vyplatená, hra končí bez ohľadu na celkový počet bodov.

Dobrá stratégia pre vyhnutie sa mŕtvej hre je rozloženie kariet tak, aby vyššie karty boli v Back hand, nižšia v Middle hand a najslabšie v Front hand. Pri zostavení párov v každej hande bude ich sila v správnom (zostupnom) poradí. Tento postup môžete využiť aj nasledovne: vašim prvým kartám (prvých 5 od dealera) chýba jedna do postupky, alebo do farby, použite ju ako Back hand. Máte ešte 8 kariet na to, aby sa vám podarilo postupku, alebo farbu zostaviť.

Ak chcete trochu zariskovať, môžete sa zamerať na získanie Royalty bonusových bodov, aj keď zostáva už len niekoľko kariet do konca hry. Týmto spôsobom hry viac riskujete Foul hand. Odmena za úspech môže byť veľká, takže často je tento spôsob hry balansovaním na hrane – ako veľká odmena na vás čaká a ako často vám bude vadiť strata min. 6 bodov, ak hra skončí ako Foul.

Vždy sledujte všetky karty na stole (nezameriavajte sa len na vaše). Tým získate prehľad o možných následných kartách. Dá sa to napokon ľahko zistiť, ak si to dokážete spočítať. V tom je čaro OF Chinese Poker.

 

Jednoduchý príklad:

Na boarde je málo srdcových kariet a vy sa snažíte zostaviť srdcovú Flush. Je teda veľmi pravdepodobné, že sa vám Flush podarí zostaviť. To isté platí o postupke – na boarde nie sú práve tie karty, ktoré potrebujete na zostavenie postupky …

Fantasy Land začína, ak zostavíte pár Queen vo vašej Front hand bez Foulu. Nie je to tak jednoduché – potrebujete pár King (alebo viac) v Middle hand a pár Es (alebo viac) v Back hand. Ak sa vám podarí zostaviť handu s párom Queen vo Front hand, budúci hru vám bude rozdaných všetkých 13 kariet lícom dole na začiatku hry naraz!

To vám samozrejme poskytne obrovskú výhodu. Všetkých 13 kariet môžete ihneď použiť na optimálne zostavenie všetkých 3 handov.

Queeny sú v balíčku len 4 a šanca na to, že vám prídu v tú pravú chvíľu, keď potrebujete, nie je veľká. Mnohokrát sa teda musíte rozhodnúť už na samom začiatku, alebo v priebehu hry, či Queeny spárovať na Front hand, alebo nie.
Nesmiete zabudnúť, že Middle a Back hand musí byť silnejší! Je to risk, ale odmena za to stojí!

Hráč, ktorý dostane všetkých 13 kariet, ich musí všetky otočiť, keď na neho príde rad. Nesmie potom už meniť ich poradie! Hráč, ktorý aktuálne hrá Fantasy Land sa už nemôže touto cestou dostať na ďalšiu Fantasy Land (2x Queen na Front hand).

Open Face Chinese Poker – turnajové pravidlá

Hra je určená pre 4 hráčov.

Finálový stôl bude odohraný v 5 hráčoch s tým, že pozícia buttonu bude vynechaná.

Hráči dostanú zakrytú (lícom dole) šiestu (6.) až trinástu (13.) kartu postupne po jednej. Až potom, čo sa jeden hráč vyjadrí, dostane ďalší hráč svoju kartu.

Hráč, ktorý nie je na rade a predčasne otočí svoju kartu, bude potrestaný stratou jedného (1) bodu v prospech všetkých aktívnych hráčov, ktorí sa zúčastňujú danej hry.

Hráč, ktorý zamešká hru, bude potrestaný stratou troch (3) bodov v prospech všetkých aktívnych hráčov, ktorí sa zúčastňujú danej hry. Tento potrestaný hráč však nebude musieť platiť žiadne royalties, ktoré by sa v tejto aktuálnej hre mohli vyskytnúť.

Hráč, ktorý zamešká hru, nemá nárok na žiadne žetóny od hráčov, ktorí sami boli potrestaní.

Ak bude na hráča nahlásený time, musí sa tento hráč do 30 sekúnd rozhodnúť, ako bude postupovať v hre ďalej. Ak sa do 30 sekúnd nerozhodne, budú jeho karty vyhlásené za mŕtve a bude musieť zaplatiť plnú pokutu, vrátane všetkých prípadných royalties.

Slovné vyhlásenia nie sú záväzné. Akcia je považovaná za ukončenú, až keď hráč položí kartu na zvolené miesto a dá ruky preč (ako pri šachovej partii).

Hráč sa môže zo svojho miesta vzdialiť iba vtedy, keď jeho konkrétna hra už nevyžaduje žiadne konkrétne rozhodnutia (napr. Flush na bottom hand, Straight na middle hand) a posledné tri (3) karty môžu byť položené len a jedine na Top hand a alebo hra, ktorá je už foul a nemôže byť žiadnym spôsobom zachránená.

Hráčovi nebude dovolené sa vzďaľovať z miesta, ak jeho hra vyžaduje konkrétne a aktívne rozhodovanie. Ak tak ale urobí, bude jeho hra vyhlásená za foul a bude musieť zaplatiť plnú pokutu, vrátane všetkých prípadných royalties.

Všetky body a royalties budú vyplatené postupne podľa pozície hráčov na stole s tým, že sa začne u hráča č. 1. Každá transakcia konkrétneho hráča musí byť vyrovnaná pred tým, než sa pristúpi k ďalšej transakciu. Hráč je z hry vyradený vtedy, keď nie je schopný zaplatiť inému hráčovi jeho vyhrané body. Hráč, ktorého hodnota bodov počas platenia jednotlivých transakcií klesne na nulu (0), bude z hry vyradený.

Príklad

Hráč (A) je na prvej pozícii a má 10 bodov. Hráč (A) dlhuje hráčovi (B) 12 bodov, ale od hráča (C) i (D) dostane po 20 bodoch. Hráč (A) nemá dostatok bodov, aby dokončil transakciu s hráčom (B) a teda je z hry vyradený, aj keď mu hráči (C) a (D) dlhuje body.

Hráči môžu vyhrať alebo prehrať iba tie žetóny, ktoré mali na začiatku tej konkrétnej hry.

Príklad: Hráč (A) má 12 bodov a môže teda od hráča (B) vyhrať 12 bodov, alebo s ním 12 bodov prehrať. Pokiaľ od hráča (B) vyhrá 8 bodov, a tým túto transakciu uzavrie, ostávajú mu už len 4 body (z pôvodných 12) na vysporiadanie novej transakcie s hráčom (C). Ak vyhrá, alebo prehrá tieto 4 body, budú jeho transakcie uzavreté. Transakcie s hráčom (D) sa preto neuskutočnia.

 • Beat: 1
 • Scoop: 6
 • Foul: 6 každému hráčovi
logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.