Kasina

Turnaje

Poker

Rebuy Stars

Black Jack

Black Jack je jedna z najobľúbenejších kartových casino hier. V Rebuy Stars môžete vsádzať na box už od 100 Kč a maximálne až do 20.000 Kč.

Black Jack

Cieľom hry je mať vyšší súčet kariet než krupiér. Hráč môže zostať stáť pri akýchkoľvek dvoch obdržaných kartách, alebo žiadať ďaľšiu kartu až do súčtu 21. Pri kombinácii prvých dvoch kariet s hodnotou 10 + eso = Black Jack hra končí a box je vyplatený. Krupiér musí vždy ťahať pri súčte kariet 16 alebo menšom.

Hodnoty kariet

 • Eso má hodnotu 1 alebo 11. Hodnota 1 platí vždy, ak by súčet kariet prevyšoval 21.
 • Figúry (J, Q, K) majú vždy hodnotu 10. Všetky ostatné karty majú hodnotu toľko, koľko je na nich uvedené.

Hra

Všetky stávky musia byť vsadené do boxov. Maximálny počet oddelených stávok je 3/1 box.

Krupiér rozdá po jednej karte do všetkých boxov obsahujúcich stávku a jednu kartu rozdá sebe. Potom rozdá druhú kartu do boxov. Všetky karty na stole sú položené lícom hore a hráči sa ich nesmú dotýkať.

Hráč, ktorý je na rade má nasledujúce možnosti:

 • Hit – dostane ďaľšiu kartu
 • Stand – hráč už nedostane ďalšiu kartu
 • Double – hráč zdvojnásobí svoju stávku a bude mu rozdaná už len jedna karta
 • Split – karty rovnakej bodovej hodnoty možno rozdeliť na dve separátne hry, a to celkom 3x, hráč vsadí ďaľšiu stávku rovnú stávke pôvodnej
 • Poistenie – ak je prvou kartou krupiéra eso, ponúkne hráčom poistenie, t.j. vsadenie max polovice pôvodnej stávky. Ak má krupiér Black Jack, hráčom je poistenie vyplatené 2: 1, v opačnom prípade stávka prehráva.

Ovládanie boxu

 • Hráč sa musí jasne, slovne, alebo ručnými posunkami vyjadriť, či vyžaduje kartu, alebo či si želá zostať stáť (jasným mávnutím ruky, alebo pohybom ukazováka naznačujúcim, že chce kartu).
 • Prvý hráč pri stole má prednosť pred ostatnými hráčmi hrajúcimi na jeho boxe, a preto žiada karty on, nech je výška stávky akákoľvek. Tento hráč je “majiteľ boxu”.
 • Ak sa rozhodne majiteľ boxu karty rozdeliť (splitové), ale ostatní to odmietnu, pokračujú v hre na prvej zostave z rozdielnych kariet.
 • Ak sa rozhodne majiteľ boxu, že zdvojnásobí stávku a ostatní odmietnu, potom iba jedna ďaľšia karta bude rozdaná do boxu.
 • Ak sa rozhodne majiteľ boxu, že nerozdelí, ani nezdvojnásobí, nemôžu toto využiť ani ostatní hráči na jeho boxe.
 • Ak má rozdávajúci eso, všetci hráči zdieľajúci box sa môžu individuálne rozhodnúť, či ponúknuté poistenie prijmú.
 • Jeden hráč môže disponovať toľkými boxami, koľkých si želá, pokiaľ tým iným hráčom nebráni v hre pri stole.
 • Na jednom boxe môžu hrať traja hráči, ak každý hráč vsadí minimálnu stávku stola a ak súčet za box neprevyšuje maximum stola.
 • Ak súčet vsadený na jeden box prevyšuje maximum stola, má majiteľ boxu prednosť a ostatní hráči musia svoje stávky znížiť.
logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.