Casína

Turnaja

Poker

Black Jack

Ruleta

Jackpot

Cash games

Rebuy Stars

Holding

Company is part of the Rebuy Stars group

CZECH REPUBLIC

 

Rebuy Stars Holding a.s.

Company ID: 24229130

Tax ID: CZ24229130

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 17939 registered at the Municipal Court in Prague

 

Rebuy Stars Office a.s.

Company ID: 24228486

Tax ID: CZ24228486

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 17933 registered at the Municipal Court in Prague

 

Lucky Money a.s.

Company ID: 27205746

Tax ID: CZ27205746

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 9713 registered at the Municipal Court in Prague

SLOVAKIA

 

Rebuy Stars Lottery s.r.o.

IČ: 36 721 492

Zámocká 30, 811 01  Bratislava

43946/B – Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.12.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars Slovakia a.s.

IČ: 35 951 486

Trnavská cesta 67, 821 01  Bratislava

3673/B – Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.07.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 246/2005, Nz 34667/2005, NCRls 34177/2005 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars – E s.r.o.

IČ: 48 204 901

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

104747/B – Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 18.05.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

logo-hlavicka

For entering this site you need to be at least 18 years old.

logo-hlavicka

Thank you for signing up to our newsletter. You will receive confirmation to your e-mail.