Casína

Turnaja

Poker

Black Jack

Ruleta

Jackpot

Cash games

Rebuy Stars

Holding

Company is part of the Rebuy Stars group

CZECH REPUBLIC

 

Rebuy Stars Holding a.s.

Company ID: 24229130

Tax ID: CZ24229130

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 17939 registered at the Municipal Court in Prague

 

Rebuy Stars Office a.s.

Company ID: 24228486

Tax ID: CZ24228486

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 17933 registered at the Municipal Court in Prague

 

Lucky Money a.s.

Company ID: 27205746

Tax ID: CZ27205746

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 9713 registered at the Municipal Court in Prague

SLOVAKIA

 

Rebuy Stars Lottery s.r.o.

IČ: 36 721 492

Zámocká 30, 811 01  Bratislava

43946/B – Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.12.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars Slovakia a.s.

IČ: 35 951 486

Trnavská cesta 67, 821 01  Bratislava

3673/B – Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.07.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 246/2005, Nz 34667/2005, NCRls 34177/2005 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars – E s.r.o.

IČ: 48 204 901

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

104747/B – Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 18.05.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

logo-hlavicka

PRE VSTUP NA STRÁNKY MUSÍTE BYŤ STARŠÍ AKO 18 ROKOV

YOU MUST BE EIGHTEEN (18) YEARS OR OLDER TO ACCESS THIS WEBSITE

ZUM BETRETEN DIESSER WEBSEITE MÜSSEN 18 JAHRE ODER ÄLTER SEIN

logo-hlavicka

Thank you for signing up to our newsletter. You will receive confirmation to your e-mail.